Pakalpojuma noteikumi

Pakalpojuma noteikumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus (“Noteikumi”, „Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”) pirms šīs tīmekļa vietnes (“Pakalpojums”), kuru pārvalda mūsu tīmekļa vietne (“mums”, „mēs” vai „mūsu”).

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem Noteikumiem un ievērosiet tos. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst pakalpojumam vai izmanto to.

Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot šo pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat kādam no noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas nav mūsu mājas lapas īpašumā vai kontrolē.

Mūsu tīmekļa vietne nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka mūsu tīmekļa vietne nav atbildīga vai tieši vai netieši atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai ir radušies sakarā ar tādu saturu, precēm vai pakalpojumiem, kas ir pieejami vai ir pieejami, izmantojot šādas tīmekļa vietnes vai pakalpojumus.

Mēs stingri iesakām izlasīt visu trešo personu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu, ko apmeklējat, noteikumus un konfidencialitātes politiku.

Izbeigšana

Mēs varam izbeigt vai pārtraukt piekļuvi mūsu Pakalpojumam nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības jebkāda iemesla dēļ, tostarp bez ierobežojumiem, ja jūs pārkāpjat Noteikumus.

Visi Noteikumu noteikumi, kas pēc savas būtības izbeigsies, izbeidzas, tostarp, bez ierobežojumiem, īpašumtiesību noteikumi, garantijas atrunas, atlīdzība un atbildības ierobežojumi.

Likums

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Nīderlandes likumiem, neņemot vērā tā tiesību normas par kolīzijām.

Mūsu nespēja īstenot kādu no šiem Noteikumiem vai tiesību normām netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja kāda no šo noteikumu normām tiesa atzīst par nederīgu vai neīstenojamu, pārējie šo noteikumu noteikumi paliek spēkā. Šie Noteikumi veido visu mūsu vienošanos par mūsu Pakalpojumu un aizstāj un aizstāj jebkādus iepriekšējus līgumus, kas mums varētu rasties attiecībā uz Pakalpojumu.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja pārskatīšana ir būtiska, mēs centīsimies paziņot vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kas ir būtiskas izmaiņas, tiks noteikts pēc mūsu pašu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai pēc tam, kad šīs izmaiņas stājas spēkā, jūs piekrītat, ka pārskatītie noteikumi ir saistoši. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet lietot Pakalpojumu.

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.